Puncta

Maksymy św. Ignacego z Loyolii


Na dzień: 21 Stycznia

O nieznośności bluźnierstw.

 

Cytat: „Gdyby się tak stało, że miłośnik Boga bez własnej winy został potępiony, byłoby mu łatwiej znosić wszystkie kary piekła, niż słuchać bluźnierstw jakiemi potępieni znieważają Boga.”

Komentarz: Kara zmysłów sama z siebie złą nie jest, bo ją Bóg przeznacza, owszem dobrą, bo kara za grzech jest Boskiej sprawiedliwości narzędziem: rzecz się ma inaczej z bluźnierstwem, Bóg go nie może nienawidzieć, i również człowiek, który Boga miłuje. Kto znieważa umiłowanego, ten miłującemu tem straszniejszą ranę zadaje, im większą jest jego miłość; gdy przed zniewagą nie może umiłowanego zasłonić, ani jej pomścić, podwójnie cierpi; i za samego siebie i za umiłowanego. Kto siebie samego, jak powinien, nienawidzi, temu nie trudno cierpieć: bo któryż nieprzyjaciel boleje, gdy skazują na karę jego przeciwnika? Inna rzecz, gdy widzi wystawionym na zniewagę przedmiot swej miłości, wtedy boleje niesłychanie, cierpi bez ratunku. Przykrą jest rzeczą patrzeć na cierpienie niewinnego, przykrzejszą na cierpienie dobroczyńcy, a już za prawdę nie może być przykrzejszej, jak widzieć i słyszeć, że cierpi Bóg, to jest, dobro nieskończone i niezmierzone, dobro nad wszelkie dobra!
 

Cytaty i  komentarze pochodzą z książki "Maksymy św. Ignacego", o. Gabriel Hevenesi SJ (1656-1715)  z roku 1886 w tłumaczeniu ks. Antoniego Chmielowskiego
Książka zawiera wypis z duchowych nauk założyciela jezuitów na każdy dzień roku.